Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu

Ücretsiz Keşif Talebi
Sistem entegrasyonu; Farklı platformlarda yer alan ve farklı haberleşme protokollerine sahip olan sistemlerin, tek bir proje kapsamında bütünleşik olarak bir araya getirilmesi ve tek bir platformdan yönetilmesidir.  BALETRON, işte bu aşamada projenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli algoritmaları oluşturur ve bunlara dayalı olarak geliştirdiği yazılımlar vasıtasıyla gerçek hayata uyarlar.

Entegrasyon, esas olarak entegrasyon yazılımı ile farklı sistemlerin server'lar arasında yazılım ortamında yapılan bir etkileşim işlemidir.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi, Geçiş Kontrol Sistemi, CCTV (Kapalı Devre Tv) Sistemi ve Bina Otomasyonu Sistemi gibi pek çok farklı sistemin ortak bir yazılım altında birleştirilerek bu sistemlerin bir uyum içinde çalışmasını sağlamak sistem entegrasyonunun işidir.

Örneğin; Yangın Alarm sisteminden gelen yangın uyarısında;

• CCTV sisteminde alarmın geldiği ilgili bölgedeki kamera görüntüsünün büyük izleme ekranına kendiliğinden aktarılması,
• İlgili bölgedeki aydınlatma armatürlerinin açılması ve acil durum aydınlık seviyesine getirilmesi,
• İlgili bölgeden Acil Çıkış kapısına kadar olan bölgelerdeki geçiş kontrol sistemlerinin (Turnikeler, Kart Okuyucu Kontrollü Kapılar vb. gibi ) kontrolsüz geçiş konumuna geçirilmesi,
• Acil Anons Sisteminde ilgili bölgeye ve ilgili bölgeye yakın bölgelere gerekli acil anonsların kendiliğinden yapılması,
• Asansörlerin yangın durumunda gideceği acil durum katına hızla gidip yolcuları boşaltarak acil durumun geçmesini beklemesi,
• HVAC (Mekanik Otomasyon) Sistemlerinin yangın alarmının datasını bina otomasyonu merkezi yazılım ekranına aktarılması ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Binanızdaki sistemlerin kendi aralarında veri aktarımını sağlanması, daha uyumlu bir işletme sağlayacaktır.

Binanızdaki sistemlerin kendi aralarında konuşmasının sağlanması size, daha uyumlu bir işletme deneyimi sunacaktır.


BALETRON’un size özel entegrasyonları hakkında bilgi almak ve projenize daha fazla değer katmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.