Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Ücretsiz Keşif Talebi
Proje Yönetimi, bir projenin başlangıç aşamasından, başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçte; planlama, görev dağılımı, izleme ve raporlama gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan uygulamaların bütünüdür. Bu amaçla kullanılan yazılımlar, proje yöneticisi ve ekibi tarafından belirlenecek proje yönetim metodu çerçevesinde, sürecin sağlıklı bir şekilde planlanması ve yürütülmesi konularında temel yardımcı araç olmalıdır. Ayrıca proje yönetiminin sağlıklı ilerlemesi için gerekli olan masaüstü yönetimi, hizmet masası gibi araçlar ile birlikte ve entegre çalışabilmelidir.

BALETRON’un bir proje firması olmanın vermiş olduğu sorumluluk ile bir proje ile ilgili  A’dan Z’ye ihtiyaç duyabileceğiniz her şey proje takımımız sayesinde önceden tespit edilir ve sizlere sunulur. Onayınızla beraber konusunda uzman bir proje süpervizörü belirlenir. Proje süpervizörü projeye uygun olarak ekibe kurulumu yaptırmakla sorumludur. Konusunda eğitimli uzman süpervizörler, sadece fiziki olarak kurulumu tamamlamakla yetinmez, bunu sizlere en iyi şekilde anlatarak sisteme hâkim olmanızı da sağlar. İş bitiminde hangi ürünü ne şekilde, nereye ve nasıl konumlandırdığını da yazılı bir evrak haline getirerek sizlere verir ve bilgilenmenizi sağlar.

BALETRON, proje yönetimi ile ilgili işlerin ilerleyişini her an takip etmekte ve projelerin maliyet, zaman, performans, iletişim, tedarik, kalite, kapsam ve entegrasyon yönetimlerini en uygun yöntem ve tekniklerle gerçekleştirmektedir.