Plaka Tanıma

Plaka Tanıma

Ücretsiz Keşif Talebi
Plaka Tanıma Sistemleri; gelişmiş görüntü analiz teknikleriyle araçları plakaları vasıtası ile tanımamıza imkân veren sistemlerdir. Plaka tanıma sistemleri bir bölgeye giriş çıkış alanlarında, güvenlik uygulamalarında, sitelerde, otoparklarda ve trafik ile ilgili güvenliğe gereksinim duyulan noktalarda kullanılmaktadır.

Araçların kamera ile çekilen görüntülerinin canlı olarak Plaka Tanıma Sistemi ile incelenmesi ve görüntüdeki plakanın bulunarak yazıya dönüştürülmesi prensibiyle çalışır.

Plaka Tanıma Sistemi, plakayı görerek çalıştığı için, herhangi bir manyetik giriş kartı, OGS veya uzaktan kumanda cihazına gerek yoktur. Araca veya sürücüye hiç bir şey verilmesine gerek yoktur. Aracın tanınması için o aracın daha önce de görülmüş olması gerekli değildir. Misafir araçlar da kolayca tanımlanabilir.

Örneğin, site otoparkına giriş yapmak isteyen bir araç bariyere yaklaşırken kamera görüntüsü Plaka Tanıma Sistemi tarafından incelenir. Plaka, site üyelerinin plaka numaraları ile karşılaştırılarak gelen aracın site üyesi olup olmadığına karar verilir ve site üyesi ise bariyer açılarak aracın geçişine izin verir. İstenirse siteye giriş çıkış saatleri kaydedilerek raporlama da yapılabilir. 

Uygulama projelerinde sistem istenilen işletme senaryosuna göre tasarlanır, sistemden yararlanacak kişilerin araç plakaları Plaka Tanıma Sistemine tanıtılır ve veritabanına eklenir. Bundan sonra sistem her gelen aracın plakasını okur ve eğer aracın plakası veritabanında kayıtlı ise bariyer veya kapıyı otomatik olarak açar. Sistem istenildiğinde de giriş-çıkış yapan araçların plakalarını kayıt altına alır ve veritabanında saklar

Sistem şu şekilde çalışır;
(1) Kamera yardımıyla alınan görüntü resmi Plaka Tanım Sistemi yazılımına gönderilir.
(2) Yazılım gönderilen resimden araç plakasını çözümler.
(3) Çözümlenen sonuç modüle gönderilir ve veritabanında kayıtlı araç kontrolü yapılır. 
(4) Modül, aracın kayıt iznine göre araç girişin izin verir ya da vermez.

Plaka Tanıma Sistemi Avantajları 
• Hırsızlık kontrolü 
• Kumanda, kart, etiket (sticker), sensör tarzı cihazlara ihtiyaç duymaz.
• Araca hiçbir aparat takmadan temassız çalışır.
• Ek bir maliyet gerektirmeden mevcut tüm bariyer ve kapı kontrol ünitelerine entegre edilebilir. 
• Üye fotoğrafı görüntülenerek güvenlik seviyesi arttırılabilir. 
• Zaman kısıtlı ve bölge tanımlı misafir araç giriş ve çıkışlarını kontrol eder. 
• Hizmet ve taşeron araçlar için saat kısıtlaması. 
• Operatör ve yetki tanımlama esnekliği sağlanır.Tüm operatör işlemleri kayıt altında tutulur. 
• Site giriş ve çıkışlarında çalıntı araç kontrolü yapılabilir. 
• Saat, kapı, giriş, çıkış, üye, misafir vs… bazlı esnek raporlama imkânı. 
• Giriş-çıkış yapan tüm araçlar resimleriyle kaydedilir ve geriye yönelik kayıtlar incelenebilir. 
• Kara listeye eklenen bir araç gelirse güvenlik görevlisi sesli olarak uyarılır. 
• Site üyesi veritabanı. 
• 7/24 kesintisiz çalışabilme özelliği.