Çevre Güvenlik

Çevre Güvenlik

Ücretsiz Keşif Talebi
Günümüzün artan güvenlik talepleri sonucunda çevre güvenliği konusunda çeşitli çözümler üretilmiştir. Uygulanacak olan çözümler sistemlerin uygulanacağı alanlara göre çeşitlilik göstermektedir. Herhangi bir yapı veya yapı grubunun dış çevre güvenliğinin sağlanması için aşağıda açıklanan sistemler birlikte veya tek başına kullanılabilir. 

Mikrofonik Kablo ile Çevre Güvenliği: Uygulama alanı tesis çevrelerinde bulunan tel örgüler (fens)dir. Mikrofonik kablo, fens üzerine hat boyunca monte edilir. Fens veya mikrofonik kabloya uygulanacak olan herhangi bir mekanik müdahale ( sallama, kesme, koparma vb.) durumunda merkeze alarm bilgisi gönderilmektedir. Mikrofonik kablo bölgelere ayrılarak alarmın hangi bölgeden geldiği saptanabilir.

Infrared(Kızılötesi) Bariyerler ile Çevre Güvenliği: Uygulama alanı tesis çevrelerinde bulunan duvarlar, tel örgü ve korumasız alanlardır. Alıcı ünite ve verici ünite olmak üzere iki bölümden oluşan sistemde söz konusu ünitelerin birbirlerine ışın demetleri göndermesi ile görünmez bir koruma duvarı oluşturulmaktadır. Kızılötesi ışınlardan oluşan görünmez duvar kesildiğinde (alıcı, ünite ile verici ünite arasına bir cisim girdiğinde) kızılötesi bariyerlerden merkeze alarm bilgisi gönderilmektedir. 

Yer Altı Tüpleri ile Çevre Güvenliği: Çeşitli uygulama tekilleri ile harici ortam çevre güvenliği için en ideal çözüm, yer altı koruma sistemidir. Tümüyle toprak altına yerleştirilen sistem diğer sistemlerin uygulanacağı tesislerde çözümler sunmaktadır. Yüzeyde oluşan basınç farklılıklarının algılanması ile çalışan sistemde yer altı tüpleri rast gele güzergâhlarda yerleştirilerek korunmakta olan alanın saptanması imkânsız hale getirilebilir.

Duyarlı Kablo Sistemi ile Çevre Güvenliği: Uygulama alanı tesis çevrelerinde bulunan duvarlar ve tel örgülerin üzeri veya önüdür. Duyarlı kablolar birbirlerine paralel olarak ortalama 15 cm aralıklarla uygulanır. Kablo birbirinden 2,5 ~ 3 m uzaklıktaki direklerle desteklenmelidir. Kabloya uygulanacak olan herhangi bir mekanik müdahale (sallama, kesme, koparma vb.) durumunda merkeze alarm bilgisi gönderilmektedir. Duyarlı kablo bölgelere ayrılarak alarmın hangi bölgeden geldiği saptanabilir.