Güvenlik Mühendisliği

Güvenlik Mühendisliği

Ücretsiz Keşif Talebi
Güvenlik mühendisliği, günümüzde artan riskler, ilerleyen teknoloji ve karmaşıklaşan mimari yapılar paralelinde gelişmiş bir mühendislik dalıdır. Bir binanın veya tesisin güvenlik sistemini kurgulayabilmek için, binanın yapısal özelliklerinden, iç tasarımından, planlanan güvenlik sisteminin teknolojisinden, bu sistemin binanın mevcut teknolojik altyapısıyla nasıl entegre edilebileceğinden ve binada ya da tesiste üretilen işin doğasına özgü yönetimsel detaylardan eşit derecede anlamak gerekir.

Bir firma, Baletron Güvenlik'e güvenlik danışmanlığı konusunda başvurduğunda; herhangi bir eyleme geçmeden önce mevcut güvenlik sistemini, binanın veya tesisin yapısal özelliklerini ve iç tasarımını inceleyerek firma ile ilgili detaylı bir durum tespiti yaparız. 

Tüm bu incelemeleri yaparken de firma çalışan profilinden tutun da, tesisin coğrafi konumu, faaliyet alanları, firmanın işleyişi ve kurumsal duyarlılıklarına kadar çeşitli parametreleri göz önünde bulundurarak bu kıstaslardan ne ölçüde yararlanılabileceğini ve hangi noktalarda iyileştirmeler gerektiğini ortaya koyarız.

Firma ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıktan sonra, o firmaya özel bir güvenlik stratejisi belirleyerek o firmaya özgü bir güvenlik politikası belirleriz. Firmanın güvenlik sistemi de bu strateji ve politikaya paralel biçimde geliştirilir.

Tüm bunlara ek olarak verdiğimiz bir diğer hizmet de, güvenlik uygulamalarının denetimidir. Firmaların mevcut güvenlik yapılarını inceleyerek, risk teşkil edebilecek noktaları, güvenlik açıklarını veya suistimal edilebilecek durumları saptar, ne tür iyileştirmeler yapılabileceğini raporlarız. Ayrıca güvenlik stratejisini ve politikasını oluşturduğumuz firmaların düzenli olarak denetimini ve kontrolünü de gerçekleştiririz. Önerilen ve tasarlanan güvenlik çözümlerinin ne derece uygulandığını, sistemde nerelerde tıkanmalar olduğunu belirler, çözüm önerilerimizle birlikte firmaya bildiririz.