Biyometrik Tanıma

Biyometrik Tanıma

Ücretsiz Keşif Talebi
BALETRON, Biyometrik Sistemleri ve bu sistemlerin entegrasyonunda kullanılan çözümleri müşteri tarafından talep edilen işletme senaryosuna ve firmamız tarafından ön görülen risk analizlerine göre kullanmakta ve hazırladığı optimum cihaz konfigürasyonuna göre anahtar teslim projelerde uygulamaktadır. Geçiş Kontrol Sistemleriyle entegre veya bağımsız olarak kullanılan biyometrik cihazlar, insanın ölçülebilir fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak ve doğrulamak üzere geliştirilmiş çözümlerdir. İnsan bedeninde bulunan bir parçanın ölçülmesi ile bilgi elde edilen fiziksel biyometrik çözümler şunlardır; Parmak izi tanıma, Yüz tanıma, İris tanıma, Retina tanıma, El izi & Damar tanıma ve El geometrisi. Biyometrik çözümler, insanın belli biyometrik karakteristiklerini sadece o kişiye özel tek ve benzersiz koda dönüştürmektedir. Bu kod elektronik ortama kaydedilmekte ve aktif kimlik saptamasında kayıtlar ile ilgili kişi karşılaştırılmakta ve sonuç alınmaktadır. Biyometrik sistemler, kişilerin kontrollü geçişini/ erişimini sağlamayı amaçlar, yetkili kişiler ve yetkisiz kişiler ayrıştırılır. Yaygın olarak, kart ya da şifreli kullanılan geçiş sistemlerinin aksine, Biyometrik Sistemlerde bireyin özelliklerinin kopyalanması ya da taklit edilmesi neredeyse imkânsızdır. İlave olarak, kişinin fiziksel veya davranışsal özellikleri kullanıldığı için bu özellik başkasına devredilemez, unutulamaz ve kaybedilemez. Dolayısıyla, Geçiş Kontrol Sistemlerinde kullanılan kart veya şifrelerin kaybedilme, unutulma ve çalınma gibi riskleri ortadan kalkmış olmaktadır, en yüksek güvenlik seviyesini sağlanmıştır. Parmak İzi Tanıma: Parmak izi, insan doğasına uygun olarak benzersiz yaratılmıştır ve bundan dolayı en güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılır. Parmak ucu bölgesinde yer alan bir nevi haritaya benzeyen yapı aslında girinti ve çıkıntılardan meydana gelir. Parmak izi okuma cihazları bu girinti ve çıkıntıların birbirine mesafesini, kıvrımların açılarını ve belli noktaların birbirlerine uzaklığını algılayarak belli bir şifreleme algoritması oluşturur. Bu algoritmaya dayalı olarak daha önceden cihaz içerisinde kaydedilen bir parmak izi tekrar cihaza okutulduğunda eşleştirme gerçekleşir. Parmak izi tanıma sistemi; mevcut sisteminize, (Kartlı/Kodlu ya da PDKS) yazılımınıza son derece kolay entegre edilebilir. Network üzerinden hem bağlanmada kolaylık hem de kullanım kolaylığı sunar. Yüz Tanıma: Gelişmiş optik teknoloji ve yüz model çıkarma algoritması sayesinde, farklı açılardan birçok yüz görüntüsü elde edilir. Elde edilen görüntüler özel işlemler vasıtasıyla birleştirilerek gerçek zamanlı üç boyutlu imajlar hanili alır. Birleştirme ve eşleştirme işlemleri eş zamanlı olarak meydana gelir. Sistem, gece gündüz değişken birçok ışık ortamına göre hareket ederek çalışabilmektedir. Mevcut geçiş kontrol sistemleriniz ile uyumlu çalışır. İlk önce yüksek çözünürlüklü optik kameralarla insan yüzü taranır. Bu tarama sonucunda insan yüzündeki belli noktalar ve bu noktaların birbirine mesafesi belirlenir ve bunlar referans alınarak insan yüzünün biyometrik bir haritası çıkarılır. Çıkarılan bu Biyometrik harita daha sonra ki yüz okutmalarda referans olarak alınır ve yüz tanıma için eşleştirilmeden kullanılır. İris Tanıma: Parmak izinde olduğu gibi gözde bulunan iris tabakası da her insanda farklıdır. İrisin bir kopyası kesinlikle başka bir insanda aynı değildir. İris yapısı doğumdan itibaren birkaç ay içerisinde gelişimini tamamlar ve daha sonra irisin bu yapısında bir değişme olmaz. Yüksek çözünürlüklü yapıya sahip sensörler üzerinden gözün iris tabakası üzerindeki farklılıkları algılamaya yönelik olarak tarama yapılır ve gözün yapısı hafızaya alınır. Daha sonra kullanıcı gözünü tarattığında cihaz hafızasındaki kayıtlarla eşleştirilir ve uygunluk verildiği takdirde, kullanıcı giriş yapabilir. El Damarı Tanıma: Damar tanıma biyometrik sistemi, el üzerindeki damar deseni yapısından ve kan akışından biyometrik tanıma yapmaktadır. Bütün insanların damar deseni birbirinden farklıdır. Damar tanıma işlemi el üzerinde bulunan deri altı damar görüntüsünün alınması işlemi ile başlatılır, alınan görüntü üzerinden ana damar hatları ayrıştırılır ve özellik çıkartma algoritması uygulanarak her kişi için belirleyici ID kodu oluşturularak veri tabanına kayıt edilir. Ayrıca kullanıcının damar sıcaklığını analiz ederek herhangi bir kopyalama veya cansız el okumalarını sistem ayırt edip, geçersiz saymaktadır El Geometrisi: El Geometrisi Sisteminde; kullanıcıların el ve parmak gibi fiziksel karakteristiklerinin üç boyutlu bir ortamda ölçülebilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu sistemde parmak izi veya avuç içi kullanılmaz. Bütün insanların el geometrisi birbirinden farklıdır. El tanıma işlemi, el üzerinde bulunan geometrik yapının noktasal uzunlukları ile ölçülmesi yöntemi ile başlatılır, alınan ölçü üzerinden algoritması çıkartılır ve her kişi için belirleyici özel kod oluşturularak veri tabanına kayıt edilir. Daha sonra kullanıcı elini tarayıcıya koyduğu zaman taranan görüntü önceden tanımlanmış el görüntüleriyle karşılaştırılır. El geometrisi tanıma sistemlerini kart, şifre veya pin numarası kullanan diğer tanıma yöntemlerine oranla çok daha güvenilir oldukları için tercih edilirler. Biyometrik Okuyucusu Sistemleri ile ilgili binanıza ve bütçenize en uygun çözümün oluşturulması amacıyla firmamızın satış mühendisleri ücretsiz keşif için davetinizi beklemektedir